Digital Røntgen

Vi har røntgen på stolene hos oss og bruker et digitalt røntgensystem fra produsenten Sirona. Det gjør at stråledosen blir betydelig lavere enn tradisjonell røntgen, og tar skarpe bilder til undersøkelse og diagnostikk. Når det kommer til ubehaget som mange har opplevd i forbindelse med røntgenundersøkelser; skarpe kanter man må bite over osv., så er det også tatt hånd om. Her kan man få til gode bilder om en klarer å bite sammen med sensoren i munnen eller ikke.